Příedání pamětní medaile

Dne 8.5.2015 hejtman Královehradeckého kraje p. Franc předal p. Dagmar Kušlové, ředitelce Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují, pamětní medaili za úspěšné dokončení stavebních úprav v zařízení.