VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Poskytnutí zdravotní péče na resocializačním oddělení

 

    

Domov poskytuje a zajišťuje uživatelům zdravotní, ošetřovatelskou a přímo obslužnou péči dle jejich zdravotního stavu a potřeb.

     Uživatel má možnost ponechat si svého ošetřujícího lékaře, ale návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje sám ve spolupráci s rodinou. Uživatel má možnost zaregistrovat se k ústavnímu lékaři, který dochází 1x týdně a dále dle potřeb. Rozpis ordinačních hodin je uveden na dveřích ordinace.

 

    Ústavní ošetřující lékař provádí vstupní lékařskou prohlídku, preventivní prohlídky, povinné očkování dle vyhlášky, vyšetření a ošetření v době nemoci, nebo úrazu.

 

     Úraz či náhlou změnu zdravotního stavu oznámí uživatel službu konající zdravotní sestře, která zařídí řádné ošetření a vyšetření. Službu konající personál sám aktivně zjišťuje a vyhledává, v rámci přímé obslužné péče změny zdravotního stavu u uživatelů, kteří nejsou schopni tyto změny oznámit. Uživateli je též zajištěna péče dalších odborných lékařů.

     Na základě doporučení ošetřujícího lékaře a lékařů specialistů poskytovatel podporuje uživatele v dodržování léčebného režimu. Předepsané léky si uživatel hradí ze svých prostředků.

     O zdravotním stavu uživatele a jeho případných hospitalizacích jsou informovány osoby, které uživatel k tomuto účelu ve své osobní dokumentaci uvedl.

 

Individuální plán

 

    

Domov při poskytování základních činností podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. vychází z jednání se zájemcem o službu a následně z individuálního plánu uživatele.

 

·         Uživatel se společně se svým klíčovým pracovníkem podílí na vytvoření individuálního plánu, na jeho aktualizaci a vyhodnocování.  

 

Individuální plán uživatele je vytvářen na základě:

 

·         osobních cílů uživatele,

·         potřeb uživatele z hlediska zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti.

 

Individuální plán slouží k tomu, aby:

 

·         uživatel byl podporován v co největší možné míře v jeho samostatnosti a nezávislosti a aby mu byla poskytována jen ta péče, kterou si není schopen sám zajistit.

 

Individuální plán obsahuje dohodu o tom, jakým způsobem uživatel bude čerpat poskytované služby, jeho součástí je:

 

·         jméno a příjmení uživatele,

·         jméno a příjmení klíčového pracovníka,

·         jméno a příjmení dalších zainteresovaných osob (určí uživatel),

·         způsob, jakým chce být uživatel oslovován (v případě, že si přeje být oslovován jinak než je obvyklé a že s jeho přáním pracovníci souhlasí), uživatel všem pracovníkům vyká,

·         popis běžného dne, týdne a měsíce uživatele z hlediska zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti,

·         osobní cíl uživatele (čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout) a z něho vyplývající dílčí cíle. Kdo se bude podílet na naplňování osobního cíle (jeho dílčích částí). Jakým způsobem bude osobní cíl naplňován (jeho dílčí části), termíny,

·         zájmy, zvyklosti, rituály,

·         rizikové faktory, eliminace rizik,

·         hodnocení,

·         podpis klienta (opatrovníka) a podpis klíčového pracovníka.

 

     Součástí nabízených služeb je spolupráce s rodinou klienta, protože domov nemůže převzít všechny úkoly za rodinu, spolupráce s rodinou je nezbytná při tvorbě individuálního plánu.

 

     Pracovníci se společně s rodinou domlouvají na její možnosti podílet se na poskytování pomoci:

 

·         rodina chce (je motivována k ochotě klientovi pomoci a k přijetí klienta),

·         rodina může (její možnosti – soc. situace, finanční možnosti, časové možnosti…),

·         rodina umí pomoci (znalosti, dovednosti…).

 

     Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky.

 

                                                                     <<  1  2  3  4  5  6  7  >>

                                                                                   

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.