VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

    

     Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti na resocializačním oddělení jsou plánovány individuálně s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele tak, aby směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti a nezávislosti.  

 

Sebeobslužné aktivity:

podpora uživatelů v co největší možné míře v jejich samostatnosti v úkonech péče o vlastní osobu na základě individuálního plánu.

 

Aktivizační činnosti:

procvičování paměti – luštění křížovek, paměťová cvičení, vzpomínkové techniky (reminiscence) atd.,

deskové hry -  šachy, dáma, člověče nezlob se, karty, puzzle atd.,

společenské hry – kuželky, pétanque atd.,

předčítání, četba knih, novin, časopisů atd.,

sledování TV, poslech hudby,

procvičování motoriky – jemné a hrubé, koordinace pohybů,

sběr bylin, přírodních materiálů pro potřeby rukodělné dílny atd.

 

Rukodělná dílna - kreslení, vystřihování, omalovánky, ubrousková metoda, lepení, práce se dřevem, práce s přírodními materiály, šití, vyšívání, pletení, háčkování, tkaní na stavu, tvorba dárků pro různé příležitosti, tvorba výrobků na výstavy atd.

Sklo-keramická dílna - práce s keramickou hlínou, barvami na sklo, tvorba dárků pro různé příležitosti, tvorba výrobků na výstavy atd.

 

Nácvik sociálních dovedností:

podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady, vyřizování písemností, telefonátů atd.),

návštěva knihovny,

socioterapeutická skupina,

recepce,

nákupy,

finanční poradenství, podpora finanční samostatnosti,

nácvik psaní,

porady uživatelů atd.

 

Pohybové aktivity:

ranní rozcvičení i za pomoci kompenzačních pomůcek (dle schopností i na lůžku), rehabilitace chůze, procházky, výlety, míčové hry atd.

 

Ergoterapie:

nácvik dovedností: obsluha varné konvice, společné vaření, pečení, praní, žehlení,

úklid pokoje,

pomocné práce na oddělení,

údržba areálu domova,

práce na zahradě atd.

 

Muzikoterapie:

poslech hudby – pasivní (receptivní) muzikoterapie,

aktivní provozování hudby – zpívání za doprovodu kytary a jiných hudebních nástrojů,

dechová cvičení.

 

Kulturní akce pořádané v DDz:

taneční zábavy,

představení dětí z MŠ a ZŠ,

čert a Mikuláš,

tematické výstavy, Zámecký jarmark, Dětské dovádění atd.

 

Akce pořádané mimo DDz:

hudební představení,

divadelní představení,

promítání filmů,

výstavy,

výlety,

posezení v kavárně,

návštěvy jiných zařízení,

sportovní a společenské akce atd.

 

                                                                                                       <<  1  2  3  4  5  6  7  >>

                                                                                   

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.