VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 19.05 .2017

 

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

NABÍDKA SLUŽEB OŠETŘOVATELSKÉHO ODDĚLENÍ

(Vychází z Veřejného závazku a Domácího řádu)

Cílová skupina ošetřovatelského oddělení:

 

·         dospělé osoby, muži i ženy, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a které se nachází v takové nepříznivé sociální situaci vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči. 

 

Cíle ošetřovatelského oddělení:

 

     Cílem ošetřovatelského oddělení je motivovat uživatele k co nejmenší závislosti na službě. Podporovat je prostřednictvím kvalifikovaného personálu v udržení a posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu formou individuálního přístupu.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení. V případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Účel ošetřovatelského oddělení:

 

     Účelem je:

·         život bez závislosti,

·         získání sebeúcty,

·         posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu (minimalizace závislosti na službě),

·         posílení sociálních dovedností,

·         zamezení sociálního vyloučení.

       

Ošetřovatelské oddělení nabízí uživatelům:

 

·         „čisté“ bezalkoholové prostředí, které je závazkem domova vůči uživatelům a které je právem uživatelů,

·         zvláštní režim s jasnými pravidly,

·         individuální přístup k uživatelům (individuální plán),

·         rozmanité aktivity,

·         podporu, motivaci, profesionální přístup,

·         důstojné prostředí a zacházení.  

                                                                                                       << 1  2  3  4  5  6  7  8 >>

                                                                                  

 

 

2006 - 2017 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.