VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Ø  do zařízení dochází kadeřnice a pedikérka,

Ø  na pokojích uživatelů je k dispozici rádio,

Ø  v jídelně je umístěna televize,

Ø  ve společných prostorách jsou k zápůjčce zpravodaje, noviny a časopisy,

Ø  ve sklo-keramické dílně jsou k zápůjčce knihy,

Ø  pomoc s pořízením kartičky do knihovny v Teplicích nad Metují a pomoc s výpůjčkami knih,

Ø  pomoc s nákupy uživatelům,

Ø  zajištění doprovodu uživatelů do kina, divadla, okolních zařízení sociálních služeb na výstavy, sportovní dny apod.

 

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Ø  možnosti návštěv v zařízení (k těmto účelům je k dispozici místnost, kde je zajištěno soukromí, dále je možné využít společenské prostory),

Ø  uživatel má možnost odjet na dovolenou k blízkým, kdy je mu vrácena poměrná část zaplacené úhrady za neodebranou stravu a péči,

Ø  možnost účasti rodin na společenských událostech v zařízení,

Ø  pomoc při navázání kontaktu s rodinou, korespondenci s rodinou,

Ø  spolupráce s místní mateřskou školou a dalšími zařízeními,

Ø  účast na výstavách v Teplicích nad Metují i v okolí a účast na výstavách pořádaných okolními Domovy důchodců atp.

 

·         sociálně terapeutické činnosti

o   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

 

·         aktivizační činnosti

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Ø  pomoc uživateli při jednání s úřady kvůli sociálním dávkám, vyřízení či obnově dokladů, Českou správou sociálního zabezpečení kvůli důchodu, se soudy, exekutorskými úřady, s poštou, opatrovníkem atp.,

Ø  zajištění návštěvy úředníka např. notáře atp.,

Ø  zajištění volební místnosti, dostupnosti volebních lístků,

Ø  zajištění nákupů v místě poskytování služby (dle kapacitních možností pracovníků).

 

 

 

                                                                                                         << 1  2  3  4  5  6  7  8 >>

                                                                                                                         

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.