VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Poskytnutí stravování na ošetřovatelském oddělení

 

    

Domov disponuje kvalitně vybavenou kuchyní, která odpovídá hygienickým požadavkům a umožňuje přípravu stravy tak, aby odpovídala zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování.

·         Domov zajišťuje uživatelům na ošetřovatelském oddělení celodenní stravování v těchto časech:

 

snídaně        07.45 - 08.30

oběd            11.00 - 11.45

svačina        14.00 - 14.30

večeře          16.45 - 17.30 

 

·         Domov zajišťuje tyto diety: redukční, diabetickou, žlučníkovou, nízkobílkovinnou, nízkocholesterolovou.

·         Dietní strava je uživateli podávána na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

·         Uživateli, kterému je ošetřujícím lékařem doporučena dietní strava, domov poskytne normální stravu pouze na jeho písemnou žádost (vyjádření uživatele o odmítnutí dietní stravy).

·         Uživatelé, kteří nemají předepsanou žádnou dietu, mají možnost výběru ze dvou jídel, (mimo víkendů a měsíců července a srpna).

·         Uživatelé se stravují v jídelně, v případě potřeby je zajištěna podpora. V případě zhoršeného zdravotního stavu (imobilita, akutní onemocnění) je uživateli podána strava k lůžku.

·         Uživatel je podporován při úpravě narušeného příjmu potravin, při vytváření nebo obnovení a následném udržení stravovacích návyků. Uživatel má možnost odhlásit si stravu pouze v případě pobytu mimo domov.

 

     Podrobnější informace jsou uvedeny v Domácím řádu.  

 

 

Poskytnutí zdravotní péče na ošetřovatelském oddělení

    

     Domov poskytuje a zajišťuje uživatelům zdravotní, ošetřovatelskou a přímo obslužnou péči dle jejich zdravotního stavu a potřeb.

     Uživatel má možnost ponechat si svého ošetřujícího lékaře, ale návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje sám ve spolupráci s rodinou. Uživatel má možnost zaregistrovat se k ústavnímu lékaři, který dochází 1x týdně a dále dle potřeb. Rozpis ordinačních hodin je uveden na dveřích ordinace.

    Ústavní ošetřující lékař provádí vstupní lékařskou prohlídku, preventivní prohlídky, povinné očkování dle vyhlášky, vyšetření a ošetření v době nemoci, nebo úrazu.

     Úraz či náhlou změnu zdravotního stavu oznámí uživatel službu konající zdravotní sestře, která zařídí řádné ošetření a vyšetření. Službu konající personál sám aktivně zjišťuje a vyhledává, v rámci přímé obslužné péče změny zdravotního stavu u uživatelů, kteří nejsou schopni tyto změny oznámit. Uživateli je též zajištěna péče dalších odborných lékařů.

     Na základě doporučení ošetřujícího lékaře a lékařů specialistů poskytovatel podporuje uživatele v dodržování léčebného režimu. Předepsané léky si uživatel hradí ze svých prostředků.

     O zdravotním stavu uživatele a jeho případných hospitalizacích jsou informovány osoby, které uživatel k tomuto účelu ve své osobní dokumentaci uvedl.

 

                                                                            << 1  2  3  4  5  6  7  8 >>

                                                                                                                                   

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.