VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Úhrada za poskytnutí ubytování, stravy a péče na ošetřovatelském oddělení

    

     Uživateli musí zůstat po úhradě nákladů za ubytování a stravu 15% z jeho příjmů. Uživatel, který žádá o sníženou úhradu je povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady, jak vyplývá z § 73 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Úhrada za péči

     Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

     Při předem oznámeném pobytu mimo domov z důvodu dovolené je poskytovatel povinen vrátit uživateli vratku.

Podmínky zvláštního režimu

 

Uživatel se podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální služby zavazuje, že bude dodržovat tyto podmínky zvláštního režimu, aby zůstalo zachováno bezdrogové prostředí domova:

 

·         nebude požívat návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova i mimo domov,

·         nebude držet návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova a nabízet nebo prodávat návykové látky ostatním uživatelům.

 

Uživatel je ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby seznámen a souhlasí s těmito prvky zvláštního režimu: 

 

·         může být kdykoli podroben dechové zkoušce, o každé dechové zkoušce je proveden písemný záznam,

·         může být kdykoli provedena kontrola jeho osobních věcí (vždy za jeho přítomnosti), každý nález návykové látky (vyjma cigaret) je bez náhrady zlikvidován a o všem je proveden písemný záznam,

·         může mu být umožněn volný pohyb mimo areál domova pouze s profesionální pomocí (1x týdně, v určený čas, po dobu tří měsíců) po druhém porušení podmínek zvláštního režimu, 

·         je mu poskytována celodenní strava s absencí alkoholických nápojů (včetně pita a jiných náhražek), v rámci nácviku sociálních dovedností se stravuje v jídelně, má možnost odhlásit si stravu pouze při pobytu mimo zařízení.

 

Míra uplatnění prvků zvláštního režimu je řešena individuálně.

 

Za porušení Smlouvy o poskytnutí sociální služby se považuje:

 

·         pozitivní dechová zkouška,

·         odmítnutí dechové zkoušky,

·         držení návykových látek v prostorách domova a jejich nabízení nebo prodej ostatním uživatelům.

 

 V případě, že uživatel poprvé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         motivační rozhovor včetně nabídky přeléčení,

·         nabídka docházet do socioterapeutické skupiny,

·         o všech skutečnostech proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel podruhé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         rozhovor s výstrahou,

·         vycházky mimo areál domova pouze s profesionální pomocí, 1x týdně v určený den a hodinu po dobu tří měsíců,

·         o všech skutečnostech je proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel potřetí v průběhu jednoho roku poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele.

Po uplynutí jednoho roku jsou záznamy uživatelům smazány a vstupují do dalšího roku s dalšími třemi možnostmi.

 

Tímto se ruší Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení v účinnosti od 1.4.2016.

 

Vypracovaly: Mgr. Vlčková L., Krtičková E., Bc. Tomanicová I., Faltejsková J.

 

S platností od 24.7.2017

S účinností od 1.8.2017  

                                                                                                  Dagmar Kušlová

                                                                                        ředitelka Domova Dolní zámek

 

                                                                                                   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.