VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

 

 

Poskytnutí ubytování na oddělení s vyšší mírou podpory

 

Oddělení s vyšší mírou podpory se nachází v samostatném domku v areálu domova. Poskytuje ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení a přípojku na TV a internet. Uživatel je ubytován na dohodnutý pokoj a lůžko. V průběhu pobytu v domově může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zlepšení či zhoršení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

Každý uživatel má k dispozici svou postel, noční stolek, poličku a šatní skříň.

 

Mimo pokoj může uživatel sdílet společně s ostatními uživateli v domově:

 

·         jídelnu,

·         společenské místnosti,

·         prostory na chodbách,

·         koupelny, toalety,

·         kuřárnu,

·         terasu,

·         zahradu.

 

     Součástí služeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním je studená a teplá voda, topení, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

 

     Domov udržuje prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajišťuje nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Uživatel je podporován v samostatnosti v péči o své lůžko, noční stolek, skříň (na základě individuálního plánu).

 

     Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně tak, aby svým chováním neomezoval práva ostatních uživatelů. V prostorách nesmí provádět bez souhlasu poskytovatele služby žádné změny (např. stěhování nábytku).

 

    Podrobnější informace jsou uvedeny v Domácím řádu.

 

Poskytnutí stravování na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Domov disponuje kvalitně vybavenou kuchyní, která odpovídá hygienickým požadavkům a umožňuje přípravu stravy tak, aby odpovídala zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování.

·         Domov zajišťuje uživatelům na oddělení s vyšší mírou podpory celodenní stravování v těchto časech:

 

snídaně        07.30 - 08.00

oběd            11.00 - 11.45

svačina        14.00 - 14.30

večeře          16.45 - 17.15

 

·         Domov zajišťuje tyto diety: redukční, diabetickou, žlučníkovou, nízkobílkovinnou, nízkocholesterolovou.

·         Dietní strava je uživateli podávána na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

·         Uživateli, kterému je ošetřujícím lékařem doporučena dietní strava, domov poskytne normální stravu pouze na jeho písemnou žádost (vyjádření uživatele o odmítnutí dietní stravy).

·         Uživatelé, kteří nemají předepsanou žádnou dietu, mají možnost výběru ze dvou jídel, (mimo víkendů a měsíců července a srpna).

·         Uživatelé se stravují v jídelně, v případě potřeby je zajištěna podpora. V případě zhoršeného zdravotního stavu (imobilita, akutní onemocnění) je uživateli podána strava k lůžku.

·         Uživatel je podporován při úpravě narušeného příjmu potravin, při vytváření nebo obnovení a následném udržení stravovacích návyků. Uživatel má možnost odhlásit si stravu pouze v případě pobytu mimo domov.

 

     Podrobnější informace jsou uvedeny v Domácím řádu.

 

 

                                                                                                                                                                     << 1  2  3  4  5  6 >>

 

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.