VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

 

Kulturní akce pořádané v DDz:

taneční zábavy,

představení dětí z MŠ a ZŠ,

čert a Mikuláš,

tematické výstavy, Zámecký jarmark, Dětské dovádění atd.

 

Akce pořádané mimo DDz:

hudební představení,

divadelní představení,

promítání filmů,

výstavy,

výlety,

posezení v kavárně,

návštěvy jiných zařízení,

sportovní a společenské akce atd.

 

Úhrada za poskytnutí ubytování, stravy a péče na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Uživateli musí zůstat po úhradě nákladů za ubytování a stravu 15% z jeho příjmů. Uživatel, který žádá o sníženou úhradu je povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady, jak vyplývá z § 73 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Úhrada za péči

     Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

     Při předem oznámeném pobytu mimo domov z důvodu dovolené je poskytovatel povinen vrátit uživateli vratku.  

 

                                                                                                                                                                                              << 1  2  3  4  5  6 >>

 

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.