Cvičení hasičů

Dne 14.12.2016 proběhlo v našem zařízení cvičení hasičů k možnému provedení evakuace klientů

        


Slavnostní přestřižení pásky


Dne 5.12.2015 bylo slavnostní zahájení provozu našeho zařízení přestřižením pásky. Přestřižení pásky se ujali hejtman Královehradeckého kraje p. Franc, za firmu STAKO Hradec Králové p. Kuldy a za zařízení ředitelka p.Kušlová.

Pan farář slavnostně posvětil stavbu a popřál všem, aby stavba sloužila dobře nejen uživatelům, ale také i pracovníkům zařízení.

 

     


Příedání pamětní medaile

Dne 8.5.2015 hejtman Královehradeckého kraje p. Franc předal p. Dagmar Kušlové, ředitelce Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují, pamětní medaili za úspěšné dokončení stavebních úprav v zařízení.


Pamětní kámen

V prosinci 2014 byl před zařízením posazen pamětní kámen, kde jsou uvedeny základní informace k provedeným stavebním pracím v našem zařízení.

     

Novostavba


Nový objekt byl postaven pro klienty s vyšší podporou sociální práce. Je to objekt, kde bydlí 8 klientů ve dvoulůžkových pokojích s vlastním zázemím. Objekt je dále vybaven místností pro terapie, odpočinek a stravování klientů.

Obslužný personál je v objektu v nepřetržitém pracovním režimu.