VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Výroční zpráva 2017

 

 

 Platové třídy

 

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2016

 

Pracovní zařazení   Prům.plt. Tř. Prům. mzda
THP       8,8       29 514,00 Kč
SZP       10 32 503,00 Kč
manuálně pracující     3,4 18 814,00 Kč
PSS       5,2       25 468,00 Kč
sociální pracovnice     9,5       28 547,00 Kč
průměr celkem     5,9       25 183,00 Kč

 

Prům.mzda                     25183
THP   29514
SZP   32503
man.pr   18814
PSS   25468
soc.pr.   28547

 

    

 

 

Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2017
             
Evidenční počet zaměnstnanců k 31.12.2017   55
             
průměrný evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2017   54,35
             
THP přepočtený/fyzický       6
             
SZP přepočtený/fyzický       8
             
PSP přepočtený/fyzický       23
             
sociální pracovník  přepočtený/fyzický     2
             
manuálně pracující  přepočtený/fyzický     15,35

 

V naší organizaci ukončilo pracovní poměr v roce 2017 celkem    zaměstnanců.
1x odchod na starobní důchod
0x odchod na invalidní důchod
0x ve zkušební době
4x PS na dobu určitou
0x výpověď ze strany zaměstnance
2x ukončení pracovního poměru dohodou 
1x ve vinětí
V Teplicích nad Metují : 3.2.2018
Vypracovala: Dita Ottová Podpis:
Schválila: Kušlová Dagmar Podpis:

 

Vzdělání

 

Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2017

 

ošetřovatelský úsek SZP,PSS
hygienické minimum
využití empatie v práci se seniory
individuelní plánování
zvládání zátěžových situací v pomáhajících profesích
kurz -pracovník v sociálních službách
školení BOZP
školení první pomoci
školení PO + požární hlídky
supervize
manažerská supervize
zdravé sebepojetí jako podmínka profesního růstu
vybrané otázky v gerontologii se zaměřením na komunikaci
biorystmy
prevence relapsu v kontextu návykového chování
poruchy osobnosti a poruchy chování
typologie klientů a pracovníků v sociální sféře
posilování pozitivních přístupů zaměstnanců sociálních služeb
využití smyslové stimulace v podmínkách sociálních služeb
využití empatie v práci sestry
základy psychologických disciplín v sociálních službách
stáž Nechanice
psychohygiena a relaxační techniky
nedirektivní komunikace při práci s klienty v sociálních službách
cyklus arteterapeutických seminářů
arteterapie

 

 

vedoucí sestra

 

manažerská supervize
poruchy osobnosti a poruchy chování
arteterapie
hygienické minimum
požární ochrana
školení GDPR

 

                                                                                                                                                  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.