VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Výroční zpráva 2017

 

Škoda YETI

                                                                                                             

  leden únor březen duben květen červen
km 777 163 470 483 630 237
             
spotřeba 6 6,1 6 5,9 6 5,9
             
opravy 0 0 0 290 0 0
v Kč            

 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec
km 113 159 407 661 714 286
             
spot/100km  6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,8
             
opravy 0 0 0 290 0 0
v Kč            

V Teplicích nad Metují dne: 27.1.2018
Vypracoval: Jan Postava Podpis:
Schválila Dagmar Kušlová Podpis:

 

 

Inventury

 

Závěrečná zpráva z provedené inventury majetku 
Domova Dolní zámek za rok: 2017

 

 

V tištěné podobě

 

V průběhu roku  2017 v našem zařízení proběhly následující kontroly:
Kontrola pracovníků hygieny zaměřená na:
Provoz celého našeho zařízení v měsíci květnu
Kuchyňský provoz v lednu 
Výsledek kontroly: Nebyly shledány žádné chyby
Doplnit dokumentaci HACCP
ČSSZ:  kontrola v měsíci srpnu
Výsledek kontroly: nebyly shledány žádné chyby
Auditor:
hospodaření roku 2017
Výsledek kontroly: žádné závady
Inspekce MPSV
nebyly u nás shledány žádné závady. Dopracovat vyhodnocování naplňování
dohodnutých osobních cílů klientů. Pouze tento bod byl hodnocen č. 1
14 kritérií hodnoceno č. 3 a 3 kritéria hodnoceno č.2
V Teplicích nad Metují dne: 27.1.2017
Vypracovala: Dagmar Kušlová                     Podpis:

    

Informace o žádostech                                                                                                                           

ROK 2017

Počet podaných informací o našem zařízení:
18 oslava výročí 65 let, návštěvy u nás v zařízení, MěÚ jak naše návštěva
na MěÚ tak návštěvy z různých MěÚ, Den otevřených dbeří, výstavy atd.
Počet odmítnutých žádostí:
14 - plná kapacita
12 - jiný druh služby
Počet ztížností k odmítnutým žádostem:
žádná ztížnost
V Teplicích nad Metují dne: 10.1.2018
Vypracovala: Bc. Petra Kejklíčková podpis:
Bc. Tomanicová Iveta podpis:
Krtičková Eliška podpis:
Schválila: Dagmar Kušlová podpis

                                                                                 <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>

 

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.