VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 10.02 .2018

 

Výroční zpráva 2016

 

Nedokončená akce v roce 2016
V roce 2016  nedokončená akce: zateplení domečku, projekt na výstavbu garáží
ve výši 70 000,- Kč z investičního fondu - projekt.
ve výši 500 000,- Kč z investičního fondu - 145 000,- Kč na dokončení akce
V Teplicích nad Metují dne: 30.1.2017
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

Nákladové účty

rok 2016
v tis. Kč
                 
Skupina nákladových účtů   hlavní činnost   hospodářská činnost
                 
                 
nákladový účet 50   4 253,00       209  
nákladový účet 51   1 200,00       44  
nákladový účet 52   20 204,00       96,00    
nákladový účet 55   1 752,00       5,00    
náklady celkem     27 409,00       354  
                 
Komentář:
Hospodářská činnost + hlavní činnosti = součet
V Teplicích nad Metují dne: 30.1.2017
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

 

účty     rok 2016   rok 2015
           
018 DDNM          108 984,00 Kč         108 984,00 Kč
           
021 budovy      67 297 122,57 Kč     67 297 122,57 Kč
           
022 stroje,přístroje   5 326 933,65 Kč   5 122 616,65 Kč
           
028 DDHM   6 722 766,20 Kč   6 653 307,58 Kč
           
902 DHM podrozvahový  1 807 459,02 Kč   1 705 150,88 Kč
účet          
031 pozemky          80 949,00 Kč   80 949,00 Kč
           
042 nedokončené akce 424 993,05 Kč   600 000,00 Kč
           
032 kulturní památky   2,00 Kč   2 Kč

 

Poznámka: 042 nedokončené akce - roce 2016 nám byla Radou schválena 
částka 570 000,- Kč na zateplení domečku a projekt na výstavbu nových garáží
projekt byl prolacen, zateplení domečku bude dokončeno v I.pololetí roku 2017

 

Pohledávky po splatnosti nejsou

 

V Teplicích nad Metují dne:  30.1.2017
Vypracoval: Schválila:
Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

                                                                                                    <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.