VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Výroční zpráva 2017

 

Fondy

 

rok 2017

                                                 v tis. Kč

  FOND: FO FKSP IF RF
  Stav k 1.1.2017 378 290,00 960,00 350,00
  Tvorba celkem 1 330,00 1 571,00 58,00
  - povinná 0 0,00 0 0
  - dotace 0 0 250,00 0
  - z odpisů 0 0 1 334,00 0
  - ostatní 1 330 0 58,00
  Čerpání celkem 0 126,00 1 699,00 5,00
  Stav k 31.12.2017 379,00 494,00 832,00 403,00
  Návrh na rozd. HV 2,00 0 0 60,00

 

 

Komentář:
FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování
odměny k výročím, půjčky, zakoupení  vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN)
IF -  čerpání odvod na KÚ
RF -  vklad   9 500,- Kč čerpání 5 000,- Kč na oslavy 65 výročí
FO - nečerpáno 
V Teplicích nad Metují dne: 1.2.2018
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis

 

 

Porovnání nákladů a výnosů

 

Domov Dolní zámek

Hospodaření za rok 2017

Náklady

 

SU   Běžné období     Minulé období         Hl.činnost rozdíl
                      v %
  Hlavní činnost   Hospodářská činnost     Hlavní činnost   Hospodářská činnost   2016-2017
501 2 390 616,52 Kč 178 272,99 Kč 2 227 544,83 Kč 150 133,00 Kč 107,32%
502 2 308 495,31 Kč 31 040,00 Kč 2 025 722,19 Kč 58 908,00 Kč 113,96%
511 259 671,91 Kč 28 196,00 Kč 216 828,28 Kč 41 841,00 Kč 119,76%
512 33 688,00 Kč 0,00 Kč 21 714,00 Kč 0,00 Kč 155,14%
513 5 385,50 Kč 0,00 Kč 4 436,00 Kč 0,00 Kč 121,40%
518 761 306,87 Kč 35 523,00 Kč 957 310,41 Kč 2 041,00 Kč 79,53%
521 16 507 019,00 Kč 74 351,00 Kč 14 802 785,00 Kč 70 862,00 Kč 111,51%
524 5 571 092,00 Kč 25 141,00 Kč 4 995 958,00 Kč 23 961,00 Kč 111,51%
525 68 594,00 Kč 536,00 Kč 61 521,00 Kč 510,00 Kč 111,50%
527 569 682,55 Kč 1 071,00 Kč 343 751,20 Kč 510,00 Kč 165,73%
551 1 565 766,00 Kč 4 812,00 Kč 1 579 433,00 Kč 4 588,00 Kč 99,13%
558 180 547,17 Kč 0,00 Kč 172 436,32 Kč 0,00 Kč 104,70%
           
  30 221 864,83 Kč 378 942,99 Kč 27 409 440,23 Kč 353 354,00 Kč 110,26%

 

 

Výnosy

 

  Běžné období         Minulé období         Hl.činnost rozdíl
          v %
SU Hlavní činnost   Hospodářská činnost   Hlavní činnost   Hospodářská činnost   2016-2017
602 10 800 939,70 Kč 360 749,00 Kč 10 059 630,90 Kč 336 617,00 Kč 107,37%
603 0,00 Kč 66 269,00 Kč 0,00 Kč 65 719,00 Kč ##########
648 5 259,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ##########
662 1 850,79 Kč 0,00 Kč 2 157,11 Kč 0,00 Kč 85,80%
672 19 428 010,00 Kč 0,00 Kč 17 348 300,00 Kč 0,00 Kč 111,99%
           
  30 236 059,49 Kč 427 018,00 Kč 27 410 088,01 Kč 402 336,00 Kč 110,31%

 

Výnosy celkem 30 663 077,49 Kč
z toho hlavní činnost 30 236 059,49 Kč
příspěvek na provoz 7 416 200,00 Kč
dotace MPSV 12 011 810,00 Kč
doplňková činnost 427 018,00 Kč
V Teplicích nad Metují dne: 31.1.2018
Vypracovala: M.Smrčková Podpis: ……………………….
ved. Rozpočtářka
Schválila:  D. Kušlová Podpis ………………………….
ředitelka

 

 

 

 

                                                                                                <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.